PAR VIETU NODROŠINĀŠANU VASARAS PERIODĀ

Par vietu nodrošināšanu vasaras periodā Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Bērnam ir piešķirta vieta konkrētā PII un, lai gan vasarā vienu mēnesi bērns apmeklē citu PII, bērns netiek izslēgts no sava bērnudārza. Tādēļ maksājums arī par vasaras mēnesi citā PII ir uz tā paša bērnudārza kontu. Maksājumi starp iestādēm ir pašvaldības iekšējais process. Pašvaldība ir nodrošinājusi iespēju vecākiem veikt visus avansa maksājumus par ēdināšanas pakalpojumiem uz “savas” iestādes kontu, kas būtiski atvieglo apmaksas procesu.

Vasaras mēnešos visiem bērniem pašvaldība nodrošina vietas PII novada administratīvajā teritorijā pie šādiem nosacījumiem: vecāks ir iesniedzis iesniegumu līdz 30.aprīlim, veikts avansa maksājums līdz iepriekšēja mēneša 25.datumam un nav parādu par iepriekšējiem mēnešiem.

Vietu piešķiršana vasarā notiek rindas kārtībā hronoloģiskā secībā pēc pieteikuma saņemšanas datuma, ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Katru gadu arvien vairāk vecāki izvēlas saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu vasarā, bet katrai iestādei atbilstoši sanitāri higiēniskajam normām, atbilstoši gultiņu skaitam ir savs maksimālais uzņemamo bērnu skaits.

Tajā mēnesī, kad PII ir slēgts, atvaļinājumā dodas visi atbalsta funkciju darbinieki – pavāri, aukles, veļas mazgātājas u.c. Savukārt pedagogiem valsts ar likumu ir noteikusi 2 mēnešu atvaļinājumu, vienu mēnesi pedagogs dodas atvaļinājumā, kad PII ir slēgts, bet otru mēnesi pedagogs ir atvaļinājumā, kad PII ir atvērts un strādā. Rezultātā slēdzot 2 bērnudārzus, pārējos četros bērnudārzos strādā mazāks pedagogu skaits kā ziemā.

Šogad jūnijā tiek slēgti divi bērnudārzi PII “Saulīte un PII “Saime”, kopā šos divus bērnudārzus apmeklē 385 bērni (246+139). No šiem 385 bērnu vecākiem saņemti 170 iesniegumi ar vēlmi apmeklēt citu bērnudārzu tajā mēnesī, kad viņu bērnudārzs ir slēgts. Savukārt PII “Atvasīte” notiek viena korpusa remonts, tādēļ iestāde šogad nevarēs uzņemt citus bērnus. Katrs bērnudārzs jūnijā uzņem papildu 40-60 bērnus. Rezultātā pārējie trīs bērnudārzi ir pilnībā noslogoti: jūnijā PII “Jāņtārpiņš” uzņem 260 bērnus, PII “Ritenītis” – 257 un PII “Daugaviņa” – 147. Daudzu vecāku iesniegumi par vēlmi apmeklēt bērnudārzu vasarā radījusi nepieciešamību papildu vietas bērniem vasarā šogad piešķirt arī PII “Daugaviņa”.

Iestāde Paša PII jūnijā pieteikto bērnu skaits Papildu vietas slēgto PII bērniem Bērnu skaits, kas apmeklēs PII jūnijā, KOPĀ
Jāņtārpiņš 193 67 260
Ritenītis 195 62 257
Daugaviņa 106 41 147
Atvasīte* 113 0 113
Kopā papildus vietas   170  

*Notiek viena korpusa remonts

Informācija par vietu sadali un apmeklējuma dienu skaitu katram bērnam jūnija mēnesim tika sagatavota līdz 7.maijam un tajā pašā dienā saraksti nodoti grāmatvedībai, lai sagatavotu rēķinus. Vecāki var mainīt norādīto dienu skaitu vai atteikties no pirmskolas izglītības pakalpojuma attiecīgā vasaras mēnesī līdz iepriekšējā mēneša 10.datumam. Divu darba dienu laikā – 10. un 13.maijā tika apkopota informācija par apmeklējuma dienu skaitu izmaiņām, ko bija iesnieguši vecāki, un sagatavoti norīkojumi PII “Saime” un PII “Saulīte” vecākiem attiecīgi 13. un 14.maijā.

 

Pašvaldības Administrācijas darbinieki, grāmatveži un PII lietveži iegulda lielu darbu, lai iepriekšminēto informāciju apstrādātu – pārbaudītu, aktualizētu un lai šis pakalpojums papildu vieta vasaras periodā tiktu vecākiem nodrošināts. Tādēļ ir ļoti svarīgi saprast, ka arī vecākiem ir pienākums sniegt informāciju iespējami agrāk un lai tā būtu precīza, kā arī savlaicīgi veikt maksājumus. Vecākiem jābūt saprotošiem un atbildīgiem, piesakot liekas apmeklējuma dienas, kuras visticamāk netiks izmantotas, tas rada liekus sarežģījumus, paredzot patieso bērnu skaitu katrā iestādē.