PAR INTEREŠU IZGLĪTĪBU

Pēc 20.10.2020. Ministru kabineta ārkārtas sēdes, kurā tika precizēti noteikumi interešu izglītības organizēšanai, pašvaldība ir ļāvusi iestādē, vienas grupas ietvaros, organizēt interešu izglītību.

Pulciņi – robotika, keramika, angļu valoda, futbols, ansamblis, tautiskās dejas –  atsāk darbu no pirmdienas 26.10.2020.

Informējam, ka pulciņu nodarbību laiki var būt mainīti.

Administrācija