Ministru kabineta grozījumi – 14.03.2020.

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 51A., 52A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.2. pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.  Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīt.

Apliecinājumu varat lejuplādēt pielikumā.

Apliecinājumā tiek norādīts, ka:
1) bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas,
2) bērns nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem un kontaktpersonām,
3) un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Ja tiek konstatēta apzināta nepatiesas informācijas sniegšanu, tad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pantu var iestāties administratīvā atbildība.

Administrācija

Pielikumi:
DOCX (390 KB) - mkrik_14032020_103_red_0.docx DOC (23 KB) - Apliecinājums-salaspils-novada-pašvaldības-pirmsskolas-izglītības-iestādei.doc