MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS

CIENĪJAMIE VECĀKI!

Straujiem soļiem tuvojas vasara!

Paldies, mīļie vecāki, par sadarbību attālinātā mācību procesa laikā, par jūsu ieguldīto darbu sava bērna izaugsmē!

Mācību process pirmsskolā gan klātienē, gan attālināti noslēdzas 31.maijā. /Ministru kabineta noteikumi Nr. 716 /

PII “Ritenītis” strādās visu vasaru, vasaras mēnešos bērni tiks uzņemti apvienotajās dažāda vecuma grupās.

PII “Ritenītis” administrācija