KUSTĪBU ROTAĻAS – VINGROŠANA

Projekta ietvaros “Veselības veicināšanas un slimību profilakses veicināšanas pasākumi Salaspils novadā”, pie mums ciemojās veselības sporta speciāliste Daina Lazdeniece – Auniņa un kopā ar bērniem vingroja. Lai veicinātu pareizu izpratni par kustību nepieciešamību ikdienā un to nozīmi bērnu attīstībā un pozitīvu ieradumu veidošanos.