Konsultatīvā nodaļa

Konsultatīvais centrs sniedz palīdzību vecākiem, pedagogiem un speciālistiem darbā ar bērniem ar uzvedības, saskarsmes un citām grūtībām.

Konsultatīvā nodaļa izveidota, lai sniegtu atbalstubērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, viņu

vecākiem(citiem likumiskajiem pārstāvjiem /aprūpētājiem), pedagogiem un

citiem speciālistiem. Nodaļā sociālie darbinieki, klīniskie psihologi,

speciālais pedagogs, bērnu psihiatrs un atkarību

profilakses speciālists (ārsts narkologs) izstrādā atbalsta programmu

bērna uzvedības korekcijai. Nodaļas sniegtie atbalsta pakalpojumi irbez maksas.

Lai

klātieneskonsultācijā izstrādātu atbalsta programmu,

nepieciešamsbērna vecāka (cita likumiskā pārstāvja/aprūpētāja)

iesniegums.

Izstrādājot atbalsta programmu, nodaļa sadarbojas un sniedz metodisko

atbalstu bērna izglītības iestādei un sociālajam dienestam.

Aicinām izglītības iestādes speciālistus izmantot nodaļas sniegto konsultatīvo atbalstu.

Pielikumā apskatāms informatīvais materiāls vecākiem (citiem likumiskajiem pārstāvjiem /aprūpētājiem) un

speciālistiem, kā arī iesnieguma

un anketas paraugs bērna vecākiem (citiem likumiskajiem pārstāvjiem

/aprūpētājiem). Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 67359129 vaikonsultativaiscentrs@bti.gov.lv

Valsts

bērnu tiesību

aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI) VBTAI īsteno Eiropas Sociālā

fonda projektu Nr.9.2.1.3/16/I/001 "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem

ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē".

Pielikumi:
PDF (352 KB) - 15052837548581.pdf PDF (271 KB) - 15052847044411.pdf PDF (300 KB) - 15052847280479.pdf