Kā turpmāk strādās Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes  

Kā turpmāk strādās Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes

 

Visa mācību gada garumā pirmsskolas izglītības iestādes ārkārtas apstākļos spēja klātienē nodrošināt pirmsskolas pakalpojumu pilnā apjomā. Rūpes par epidemioloģiski drošu vidi ir ieviesušas korekcijas ne tikai jūsu ģimenēs, bet arī pirmsskolas izglītības iestāžu ikdienas darba organizācijā. Iestādes ir apguvušas saziņu ar vecākiem, izmantojot tiešsaistes platformas, kā arī komunikācijai un informācijas nodošanai plaši tiek izmantotas skolvadības sistēmas e-klase vai ELIIS. Skolvadības sistēmu ieviešana sniedz vecākiem plašu ieskatu iestādes darba organizācijā, informāciju par izglītojamo sasniedzamajiem rezultātiem, ikdienas aktivitātēm un arī iespēju nodrošināt attālināto darbu, ja grupiņai ir noteikta karantīna. Jāatzīmē, ka laikā, kad izglītojamos pieņem un nodod vecākiem pie iestādes ieejas, ir paaugstinājušās bērnu pašapkalpošanās iemaņas un prasmes, atbildības izjūta un pārliecība par savām spējām, kas ilgtermiņā nodrošinās veiksmīgāku iekļaušanos skolas vidē.

Lai turpmāk nodrošinātu drošu vidi bērniem, mazinātu slimību izplatības riskus un veicinātu bērnu patstāvību, atbildības izjūtu, arī turpmāk Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs paliek spēkā iepriekš noteiktā kārtība par izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem pie iestādes ieejas vai teritorijas āra vidē.

Sekmējot vecāku aktīvāku līdzdalību sava bērna izglītošanas procesā, aprīlī un maijā pirmsskolas izglītības iestādes aicinās ikvienu vecāku klātienē apmeklēt iestādes organizētos pasākumus un svētkus, kā arī lūdzam pašus vecākus izrādīt iniciatīvu un piedāvāt aktivitātes, kurās vecāks var iesaistīties kopā ar visiem grupas bērniem

 

Paldies ikvienam vecākam par sapratni !

Ar cieņu,

administrācija