JAUTĀJUMI UN ATBILDES

CIENĪJAMIE VECĀKI!

Ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz 09.06.2020. Šajā sakarā iespējams jums ir radušies jautājumi par pirmsskolu darbu šajā periodā.

LIZDA eksperte sociālekonomiskajos jautājumos Anda Grīnfelde, konsultējoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas ekspertiem, apkopojusi atbildes uz populārākajiem jautājumiem.

https://www.lizda.lv/jautajumi-un-atbildes-par-pirmsskolu-darbibu-pec-12-05-2020/

Administrācija