IZMAIŅAS – PII “RITENĪTIS” DARBS VASARĀ

Cienījamie vecāki!

Ar 23.04.2021 ir stājušie spēkā jaunie grozījumi saistošos noteikumos Nr.27/2012 “Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”, Rīkojums Nr. ADM/1-25/21/59.

Kas mainās:
1. tiek atcelts avansa maksājums vecākiem un PII strādā visu vasaru.
2. tiek pagarināts vecāku iesniegumu par vasaru iesniegšanas termiņš līdz 15.maijam, iepriekš bija 30.aprīlis.
3. atgādinām, ka ir jānomaksā visi maksājumi, lai vasarā varētu apmeklēt PII –  šis punkts ir spēkā.

Tāpat atgādinām, ka Jūs variet mainīt norādīto dienu skaitu vai atteikties no pirmsskolas izglītības pakalpojuma attiecīgā vasaras mēnesī līdz iepriekšējā mēneša 10.datumam, rakstiski informējot pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, to paredz saistošie noteikumi.

Jautājumu gadījumā sazināties ar vadītāju Jūliju Ivanovu – 29911396

Administrācija

Pielikumi:
PDF (270 KB) - Rikojums-23.04.2021._vasara-1.pdf