Informācija vecākiem, kuru bērniem ir piešķirtas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ar 2022. gada 1. septembri

1.jūnijā Salaspils pašvaldībā notiks vietu sadale uz pirmsskolas izglītības iestādēm (PII).
Norīkojumus uz bērnudārziem vecāki saņems 1., 2. vai 3. jūnijā.
Ja uzaicinājums nav saņemts līdz 3.jūnijam, tātad vieta uz bērnudārzu vēl nav piešķirta.
Ja vecāks ir saņēmis e-pasta vēstuli ar uzaicinājumu uz PII, tad 15 dienu laikā no uzaicinājuma
saņemšanas datuma vecākam ir pienākums sazināties ar PII, kurā ir piešķirta vieta, un iesniegt PII
iesniegumu par bērna uzņemšanu tajā.
Iesnieguma veidlapa
 Iesniegums_uznemsanai_PIIIESNIEGUMS
piekrisana_fotografesanai__filmesa

pieteikums elektroniska rekina sanemsanai

UZSKAITES KARTE

Aizpildītu iesniegumu vecāki var iesniegt:
 • sūtot uz PII e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
 • ievietojot PII pastkastītē, ja tāda bērnudārzā ir pieejama;
 •  sūtot pa pastu;
 •  personīgi, iepriekš saskaņojot ar vadītāju iesnieguma iesniegšanas laiku.
  Pēc iesnieguma saņemšanas iestāde ar vecākiem sazināsies un informēs par turpmāko darbību –
  kad un kādi dokumenti papildus ir jāiesniedz, par iestādes kārtību un ieteicamajiem atbalsta
  pasākumiem bērnu sagatavošanai dārziņa apmeklējuma uzsākšanai u.c.
  Bērna medicīniskā karte ir jāiesniedz PII līdz 31.augustam.
 • PII “Salaspils 2.pirmsskola”, struktūrvienība “Ritenītis”: tālrunis saziņai – 62303278 (lietvede),
  e-pasts 2.pirmsskola@salaspils.lv