INFORMĀCIJA PAR VASARAS MĒNEŠIEM

Par vasaru!

PII “Salaspils 2. pirmsskola” iestāde strādās visu vasaru (jūnijs, jūlijs, augusts).

Vasaras mēnešos iestādes darba laiks būs no plkst. 8.00 – 18.00.

Arī šajā vasarā vecākiem nebūs jāmaksā avanss par bērna ēdināšanas pakalpojumu, bet obligāti jābūt nomaksātiem visiem rēķiniem par tekošajiem mēnešiem. Ja būs parāds par ēdināšanu, bērnam vieta pirmsskolas izglītības iestādē vasaras mēnešos netiks nodrošināta. Rēķinam par aprīli jābūt apmaksātam līdz 25. maijam, rēķinam par maiju līdz 25. jūnijam un par jūniju līdz 25. jūlijam.
No 02.03.2023. līdz 02.05.2023. iestāde pieņem vecāku iesniegumus par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nepieciešamību vasaras mēnešos (01.06.2023. – 31.08.2023.).
Iesniegumu var iesniegt:
  1. Noformētu papīra formātā ar oriģinālu vecāka parakstu, iesniedzot savas grupas skolotājai;
  2. Parakstītu iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu sūtīt uz iestādes e-pastu: 2.pirmsskola@salaspils.lv.
Tiem, kuriem nebūs nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības iestādē vasarā, arī lūdzam iesniegt iesniegumu, lai mēs būtu droši par Jūsu izvēli.
Dienas un to skaitu varēs precizēt pirms katra vasaras mēneša līdz 10.datumam, ziņojot uz iestādes e-pastu: 2.pirmsskola@salaspils.lv.
Iesnieguma veidlapas Jūs varat izdrukāt no šī ziņojuma pielikuma vai saņemt pie grupiņas skolotājām.
Vasaras mēnešos tiks veidotas apvienotās grupas. Aicinām vecākus ļoti atbildīgi pieņemt lēmumu par pirmsskolas izglītības iestādes nepieciešamību, jo tas ir cieši saistīts ar nepieciešamo grupu skaitu un darbinieku plānošanu.
iesniegums _vasara_ 2023
iesniegums_Neapmeklē_vasara_2023
Ar cieņu, vadītāja Jūlija Ivanova