ĢIMENES DIENA

  

Pavasaris atnāk ar krāsām, sauli un gaismu, tāpēc nav nejaušība, ka Ģimenes dienu svin pavasarī.
Ģimenes vārdam ir īpaša skaņa. Šim vārdam piemīt spēks, kuru caurvij bezgalīga mīlestība.
Ejot cauri bērnībai, katru bērna soli pavada māmiņas un tēta mīļais skats.
Fantastiska ir šī dzīvības ķēde:  mazais ķipars ar vienu roku turas pie tēta, ar otru pie māmiņas rokas.
                       

SIRSNĪGI SVEICIENI ĢIMENES DIENĀ!