ERASMUS DIENAS 2020

PII “Ritenītis” 15.oktobrī piedalījās Eiropas mēroga iniciatīvā “Erasmus dienas 2020”

Salaspils PII “Ritenītis” projekta ietvaros “Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana pirmsskolas vecumā” 15.oktobrī piedalījās Eiropas mēroga iniciatīvā “Erasmus dienas 2020” organizējot dažādas aktivitātes – katras grupas ietvaros. Jo šajā laikā Erasmus+ projektu īstenotāji un profesionāļu tīkli no visiem izglītības sektoriem ir aicināti organizēt dažādus pasākumus, komunicējot Eiropas vērtības, ieguvumus no mobilitātes un Erasmus+ projektu rezultātus.

 Skolotājas kopā ar grupas bērniem pārrunāja, kas ir Erasmus dienas  un kāpēc šo pasākumu atzīmējam. Atvēra vaļā “Burvīgo emociju kasti” un izņēma  dažādas interesantas spēles un rotaļas. Mācījās atpazīt un izrādīt savas emocijas, parādīt emocijas ar mīmiku un kustību, daudzveidīgi darbojoties guva pozitīvas emocijas. Sadarbojāmies caur spēlēm, rotaļām un dažādām citām aktivitātēm. No pagatavotajām emociju sejiņām un karodziņiem izlikām Erasmus dienas emblēmu.