DROŠĪBAS PASĀKUMI

CIENĪJAMIE VECĀKI!

Uzturoties sabiedriskās un publiskās vietās aicinām visus ievērot jaunos Ministru Kabineta noteiktos ierobežojumus!

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

https://likumi.lv/ta/id/313216-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-12-marta-rikojuma-nr-103-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu