DOKUMENTU IESNIEGŠANA SALASPILS 2.VIDUSSKOLĀ

Salaspils 2.vidusskolas informācija nākamo pirmklasnieku vecākiem!

 

Cien. vecāki!

Uzņemšana  1. klasē 2020./2021. m. g. Salaspils 2. vidusskolā notiek tikai attālināti no 23.03.2020. plkst. 8.00 līdz 5.06. 2020.

Dokumentu iesniegšana klātienē pēc ārkārtējās situācijas beigām, plānota no 10. jūnija līdz 30. jūnijam no plkst. 9.00 -15.00

Līdz 30. jūnijam klātienē jāiesniedz parakstīts iesniegums, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.

Izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā un bērna medicīnisko karti ( veidlapa Nr. 026/u) jāiesniedz skolā klātienē līdz 31. augustam.

Ar cieņu, skolas direktore V.Bogdāne