DARBS VASARĀ

Cien.Vecāki!

Lai pilnvērtīgi nodrošinātu darba procesu, no 1.jūnija tiek veiktas izmaiņas darba organizācijā, izveidojot šādas apvienotās grupas.
9. grupas telpās strādā – 1.gr.+ 9.gr.
8. grupas telpās strādā – 8.gr + 6.gr.
5. grupas telpās strādā – 10.gr.+ 11. gr.
4.grupas telpās strādā – 4.gr.+ 3.gr.+ 7.gr.
2. grupas telpās strādā – 2.gr.+ 5.gr.
Šāds iestādes darbs plānots no 1.jūnija līdz 30.jūnijam.

Vadītāja Anna Kavasa
tālr. 29466744