DARBS VASARĀ – AUGUSTĀ

Lai pilnvērtīgi nodrošinātu darba procesu, no 2. augusta  –  tiek veiktas izmaiņas darba organizācijā, izveidojot šādas apvienotās grupas.

1.+7.gr. (1. grupas telpās)

2.gr. (2. grupas telpās)

6.+4.gr. (3. grupas telpās)

5.+4.gr. (4. grupas telpās)

11.+10.gr. (6. grupas telpās)

8.+7.gr. (7. grupas telpās)

9.+7.gr. (9. grupas telpās)

10.+3.gr. (10. grupas telpās

Pielikumi:
PDF (92 KB) - EDINĀŠANAS-GRAFIKS-augusts.pdf