“DANCOJA SAULĪTE SIDRABA KALNĀ, ZELTĪTAS KURPĪTES KĀJIŅĀS”

21. martā PII Daugaviņā notika Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki “Dancoja saulīte sidraba kalnā, zeltītas kurpītes kājiņās”. Uzstājās arī mūsu lielie bērni, kuri godam nodejoja divas latviešu tautu dejas.

Paldies: Deju grupas skolotājai Intai Polei