BŪSIM KOPĀ LĀČPLĒŠA DIENĀ!

Aicinām 11.novembrī PII Ritenītis kolektīvu un  vecākus kopā ar bērniem   piedalīties LĀČPLĒŠA DIENAS pasākumā.

Plkst. 18:00 dosimies Lāpu gājienā no Sporta nama (Smilšu ielā 1) līdz  kultūras namam
Plkst. 18:30 piemiņas brīdis pie kultūras nama.