BĒRNU PIEŅEMŠANA IESTĀDĒ

Cienījamie vecāki!

Atgādinām Jums par bērnu pieņemšanu iestādē no rīta un nodošanu vecākiem pēcpusdienā, kas notieks pēc šādas kārtības:

  1. Uz iestādi bērnu pavada tikai viens no vecākiem;
  2. Visiem obligāti lietojamas sejas aizsargmaskas;
  3. Ievērot 2 m distanci starp bērnu vecākiem un citām personām;
  4. Vecāki grupās un iestādē netiek ielaisti;
  5. Izmantot tikai savas grupas ārdurvis;
  6. Vecāks izmantojot domofonu informē grupas skolotāju par bērna ierašanos vai izņemšanu no grupas;
  7. Atbildīgā persona pie ārdurvīm sagaida bērnu un aizved līdz grupiņai, jeb grupā palīdz bērnam saģērbties un aizved līdz ārdurvīm un nodot vecākam;
  8. Aizliegts pārvietoties pa citām iestādes telpām, gaiteņiem;
  9. Atnākot bērnam pakaļ, nekavējoties atstāt iestādes teritoriju.

Vecāki grupās un iestādē netiek ielaisti. Šāda kārtība pieņemta, lai mazinātu Covid-19 izplatīšanās riskus iestādē, tā ir spēkā līdz nākošajam rīkojumam.

Avots: Salaspils novada pašvaldības PII “Ritenītis” vadītājas 2020.g.30.novembra rīkojums Nr.46a-s

Administrācija