BĒRNU PIEŅEMŠANA IESTĀDĒ

Cienījamie vecāki!

No rītdienas, 13. novembra, bērnu pieņemšana iestādē no rīta un nodošana vecākiem pēcpusdienā notiks pēc šādas kārtības:

  1. Ieeja grupā notiek tikai izmantojot savas grupas ārdurvis.
  2. Vecāks izmantojot domofonu informē grupas skolotāju par bērna ierašanos vai izņemšanu no grupas.
  3. Atbildīgā persona pie ārdurvīm sagaida bērnu un aizved līdz grupiņai, jeb grupā palīdz bērnam saģērbties un aizved līdz ārdurvīm un nodot vecākam.

Vecāki grupās un iestādē netiek ielaisti. Šāda kārtība pieņemta, lai mazinātu Covid-19 izplatīšanās riskus iestādē.

Administrācija