AKTUĀLI

Cien. vecāki!

Informējam Jūs, ka sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī  līdz 2020.gada 14.aprīlim

Salaspils PII “Ritenītis” strādās un pieņems bērnus tikai ar vecāka rakstisku apliecinājumu, kurā vecāki apliecina,  ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Šo apliecinājumu vecāks raksta vienreiz un uzņemas pilnu atbildību par uzrakstīto.

Līdz 2020.gada 14.aprīlim (vai ja nebūs noteikts savādāk) bērnudārzā intensīvs mācību process netiks organizēts, bērnu grupas var tikt apvienotas.

Visi pulciņi ( angļu valoda, robotika, dambrete, keramika, futbols) un pasākumi NENOTIKS.

! Ja bērns nebūs apmeklējis iestādi slimošanas dēļ vai bijis karantīnā (ceļojis vai bijusi saskarsme ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām), tad bērnu bērnudārzā uzņems tikai ar ārsta zīmi. !

Ja bērnam tiks konstatētas saslimšanas pazīmes, vecākiem bērnu nekavējoties ir jāizņem no bērnudārza.

Administrācija