AKTUĀLI

Cienījamie vecāki!

Informējam Jūs, ka saskaņā ar Salaspils novada Domes lēmumu  PII “Ritenītis” rīt 13.03.2020. strādās. Savukārt ikvienam vecākam/ likumiskajam pārstāvim, kas bērnu atvedīs uz pirmsskolas izglītības iestādi no rīta būs jāaizpilda rakstisks APLIECINĀJUMS par to, ka “bērns (iestādes audzēknis) un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem) nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu”.

Paldies par sapratni!

PII “Ritenītis” administrācija